Sunce2

... ali odgovor je spreman!

Rittal Blue e+, najnovija serija klima uređaja koja je prezentirana na sajmu HMI 2015 u Hanoveru, pored tehničke perfekcije, donosi efikasnost kakve do sada nije bilo: uštede u energiji i do 75% u odnosu na prethodne serije uređaja za hlađenje.

Pored same opreme, nudimo Vam zaokružen prisutp rešavanju problema industrijske klimatizacije:

  • Snimanje stanja na Vašem objektu
  • Izradu predloga rešenja i budžeta
  • Izradu tehničke dokumentacije za sistem klimatizacije
  • Isporuku i ugradnju opreme
  • Redovno i interventno održavanje opreme

Jedno rešenje za sve probleme industrijske klimatizacije!

Više detalja hlink