ponovo-radi-bioskop

Ponovo radi bioskop!

Dragi moji sugrađani, eto, najzad, došao je i taj dan: sajt nam ponovo radi. Nećemo da se vadimo, nema opravdanja, šta je - tu je: nije radio, sada radi. Novo ruho i nove informacije, pa izvolite, prošetajte, pogledajte...  Šta nema u izlogu, ima u radnji, javite nam se da popričamo, a ako imate malo vremena, dođite do nas. Pored novog sajta, imamo i novi poslovni prostor, rado primamo goste, pa izvolite.

Srdačno,

Slobodan Stanković, direktor

IEC61439

Od novembra 2014, IEC61439 u potpunosti zamenjuje prethodni IEC60439. Stari JUS N.K5.503, standard koji je propisivao tipsko testiranje niskonaponskih razvoda, bio je izveden iz IEC60439, pa i on prestaje da važi.

Detaljnije...