top of page
Mali ormani

Mali ormani (Small Enclosures) sadrže ormane manjih dimenzija, pogodne za smeštaj merno-regulacione tehnike, kabliranje na mašinama, lokalne upravljačke stanice, smeštaj inteligentnih industrijskih uređaja. Karakterišu ih: 

 • Male dimenzije, ali u velikom broju varijanti

 • Visok stepen zaštite (IP66)

 • Za povećanu mehaničku otpornost na raspolaganju su čelične (KX , KX EB, KX Bus) i siluminske (GA) kutije

 • Za visoku otpornost na spoljne uticaje i povišenu temperaturu tu su polikarbonatske (PK) kutije

 • Za najveći broj metalnih kućišta postoje varijante izrađene od nerđajućeg čelika

 • Za svaki tip su na raspolaganju brojni elementi pribora

 • Sva kućišta poseduju međunarodne sertifikate koji su raspoloživi na Rittal sajtu, uz svaki artikal

 • Sva kućišta se lako konfigurišu i pripremaju za rad preko RICS konfiguratora

Kompaktni ormani

Kompaktni ormani (Compact Enclosures) ‚imaju univerzalnu primenu, a aktuelna AX serija je naslednih popularnih AE i KS ormana koji su proizvedeni u milionskim serijama. 

Rittal kompaktni ormani Vam nude: 

 • Veliki izbor dimenzija i visok stepen zaštite (do IP66)

 • Plastificirani čelik za opštu primenu u bilo kojoj industriji

 • Armirani poliester za povećanu otpornost na vodu i hemikalije

 • Varijante od nerđajućeg čelika i sa ATEX sertifikatima

 • Sva kućišta poseduju međunarodne sertifikate koji su raspoloživi na Rittal sajtu, uz svaki artikal

 • Sva kućišta se lako konfigurišu i pripremaju za rad preko RICS konfiguratora

 

Sistemi kućišta

Sistemi kućišta (System Enclosures) pružaju dovoljno prostora za veći obim opreme, bilo da su u pitanju niskonaponski razvodi ili oprema za upravljanje i nadzor u industriji. 

Ono što možete očekivati kada primenjujete ove ormane:

 • Velika nosivost ormana i montažne ploče

 • Čvrst i izdržljiv orman sa opcionim ojačanjim aza zemljotrese

 • Laka montaža zahvaljujući perforacijama na nosećem ramu i vratima

 • Fleksibilno postavljanje montažne ploče

 • Izuzetno bogat izbor pribora za unutrašnju montažu opreme, zabravljivanje i zaključavanje, osvetljenje i razvod energije

 • Varijante sa parcijalnim prednjim vratima i 19" opremom

 • Pogodni za nisklonaponske razvode jer poseduju Design Verification prema
  EN 61439

 • Varijante od nerđajućeg čelika  

 • Sva kućišta poseduju međunarodne sertifikate koji su raspoloživi na Rittal sajtu, uz svaki artikal

 • Sva kućišta se lako konfigurišu i pripremaju za rad preko RICS konfiguratora

Kućišta za HMI interfejs u industriji

Kućišta za HMI (Human Machine Interface) interfejs, obezbeđuju optimalan smeštaj opreme za upravljanje i nadzor uz ispunjenje ergonomskih zahteva. Više varijanti omogućavaju ispunjenje specifičnih zahteva standardnim proizvodima, koji Vam nude i druge pogodnosti: 

 • Dobra unutrašnja organizacija prostora i dovoljno mesta za opremu

 • Jednostavna montaža korišćenjem perforiranih elemenata

 • Visok stepen zaštite (IP55) za teške uslove rada

 • Varijante od nerđajućeg čelika

 • Sva kućišta poseduju međunarodne sertifikate koji su raspoloživi na Rittal sajtu, uz svaki artikal

Konzolni sistemi

Konzolni sistemi nude operatorske panele u varijantama Opti Panel i Comfort Panel, kao i konzolne cevaste nosače za primenu u mašinogradnji i sličnim aplikacijama, uz niz pogodnosit i prednosti:

 • 7 vrsta komandnih panela za ispunjenje svih zahteva primene

 • Smeštaj opreme na prednju ploču ili iza staklenog prozora

 • Integrisani otvori za montažu na cene konzole

 • Sistem cevnih konzorlnih nosača sa priborom koji omogućava fleksibilne aplikacije 

 • Konfiguratori za izbor Opti i Comfort Panela 

 • Konfigurator za izbor sistema konzolnih cevnih nosača

 • Sva kućišta poseduju međunarodne sertifikate koji su raspoloživi na Rittal sajtu, uz svaki artikal

 • Varijante kućišta i nosača od nerđajućeg čelika

Kućišta za spoljnu montažu

Kućišta spoljnu montažu zaštitiće Vašu opremu od kiše, snega, sunca, prašine i svih drugih nepovoljnih uticaja koji vrebaju kada se ormani montiraju na otvorenom.  

Pored prilagođene konstrukcije, primenjeni su materijali koji garantuju otpornost i dugovečnost: AlMg3 legura i nerđajući čelik. 

Svi elementi ormana su usklađeni sa uslovima primene, pa ćete imati kvalitetno i pouzdano zabravljivanje i zaključavanje, ventilaciju i klimatizaciju, uvod kablova i unutrašnju montažu opreme. 

Za ormane postoje potrebni sertifikati i podloge za projektovanje u elektronskom obliku. 

Nerđajući čelik

Kućišta od nerđajućeg čelika su varijante standardnih kućišta izrađene od visokootpornih nerđajućih čelika kvaliteta 1.4301 (AISI 304) i 1.4404 (AISI 316L). Ova kućišta su namenjena primeni u uslovima povećane vlage, hemijski agresivne sredine, prisustva polutanata i svuda gde su "klasični" materijali neprimenljivi. 

Za sve proizvode su raspoloživi atesti i podloge za projektovanje u elektronskom formatu. 

Na zahtev možemo ponuditi i druge varijante nerđajućeg čelika. 

Higijenski Dizajn

HD kućišta su razvijena za primene u uslovima visokih higijenskih zahteva u prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim industrijama. 

Pored pažljivo odabranih materijala, primenjena su tehnička rešenja koja obezbeđuju odgovarajuće zaptivanje, zabravljivanje, sprečavanje nagomilavanja nečistoća i lako održavanje higijene spoljašnosti kućišta. 

Sva kućišta poseduju odgovarajuće HD sertifikate i podloge za projektovanje u elektronskom formatu. 

Specijalne primene

Kućišta za specijalne primene su nbazirana na standardnim proizvodima modifikovanim za specifične primene.

Na raspolaganju su: 

Sistemski pribor

Pribor predstavlja perfektnu dopunu kućištima koji obezbeđuje dopunu i unapređenje funkcija u svim tehničkim elementima: 

 • Baze ormana

 • Pribor za montažu na zid ili stub

 • Vrata i sistemi zabravljivanja

 • Bočne strane

 • Elementi za unutrašnju organizaciju prostora

 • Krovna oprema za ventilaciju i uvod kablova

 • Pribor za povezivanje ormana u nizove

 • Pribor za uvod kablova i ožičenje

 • Oprema za rasvetu i razvod napajanja

 • Oprema za 19" standard

 • Daljinski nadzor fizičkih parametara

 • Komponente za HMI

Pribor je prilagođen pojedinim grupama proizvoda. 

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page