top of page

Industrijska klimatizacija: Izbor pravog rešenja

Updated: Oct 24, 2023


Kada dođu letnje vrućine, sa temperaturama i preko 40°C i svim problemima sa kojima se susreće Vaša oprema nešto se mora učiniti. Na sreću, na raspolaganju su brojni načini da se ovi problemi efikasno otklone.


Kako da odaberete najbolje rešenje za industrijsku klimatizaciju?

Na raspolaganju su Vam brojna rešenja, ali kako odlučiti koje je pravo? Klima uređaj sa direktnom ekspanzijom, ili vodeni sistem? Da li su Vam dovoljni samo ventilatori? Kako da odredite potrebnu snagu hlađenja? Možete li sami da ugradite klima uređaj? Mnogo pitanja, a leto brzo dođe.

Pođimo redom.


Faktori rizika

Izbor načina hlađenja zavisi najviše od okoline i uslova u postrojenju u kojem obrema radi. Prisustvo korozivnih gasova, vodene pare, prašine i čestica u aerosolu otežavaju situaciju, jer se mora sprečiti prodor spoljnog vazduha u kućišta sa opremom. To znači da sistemi direktnog hlađenja spoljnim vazduhom ne dolaze u obzir, već se mora primeniti neka vrsta indirektnog hlađenja. I u tom slučaju se mora voditi računa o negativnom uticaju kontaminirane okoline na rad opreme.


Visoka temperatura okoline takođe otežava rešavanje problema, jer se toplota iz uređaja teže evakuiše ako je i u okolini vruće. Povećanje spoljne temperature preko dozvoljene granice smanjiće efikasnost ili potpuno onemogućiti funkcionisanje klima. U tom slučaju se mora primeniti sistem koji će izmenu toplote vršiti na nekom pogodnijem mestu, izvan pregrejanog prostora, odnosno izvan zgrade postrojenja.


Velike snage hlađenja mogu zahtevati veoma složene i moćne sisteme koji znače veću investiciju, skuplju eksploataciju i ozbiljnije održavanje. Kod planiranja se mora naći rešenje koje će efikasno ohladiti kritične delove postrojenja bez previše gubitaka i praznog hoda: umesto hlađenja celog prostora, najbolje je evakuisati toplotu na mestu gde ona nastaje.


Redundansa sistema klimatizacije je neophodna tamo gde funkcionisanje zavisi od pouzdanosti opreme za hlađenje. Kao i svaki drugi uređaj, klima je podložna kvarovima ili isključenjima zbog planiranog održavanja. Rezervni sistem je neophodan kada funkcionisanje opreme ne trpi prekid u hlađenju.


U obzir se moraju uzeti i ekonomski pokazatelji, najpre investiciona cena opreme, ali i ukupna cena eksploatacije. Potrošnja energije je najveći trošak pa je energetska efikasnost glavni faktor ukupnih troškova eksploatacije. Pored toga, mora se voditi računa i o troškovima održavanja, jer učestanost i složenost procedura održavanja mogu bitno da utiču na ukupne troškove.


Kako hladiti?

Među najčešće primenjivanim rešenjima za industrijsku klimatizaciju su:

  • Ventilatori sa filtrima

  • Izmenjivači voda/vazduh

  • Termoelektrični uređaji bazirani na Peltier elementima

  • Klima uređaji sa direktnom ekspanzijom (DX)

  • Sistemi za hlađenje vodom kao rashladnim fluidom (čileri i Izmenjivači vazduh/vazduh)

Hlađenje ambijentalnim vazduhom ima primenu u sredinama koje nisu agresivne, u kojima nema vlage, prašine, kiselina, ulja i korozivnih isparenja koja bi mogla dospeti unutar kućišta.Takođe hlađenje ambijentalnim vazduhom ima smisla samo kada imate mogućnost da u orman ubacujete svež tj. vazduh koje je niže temperature od one unutar kućišta.

Sistemi sa vodenim hlađenjem se uglavnom koriste u velikim industrijskim pogonima u kojima je prisutna voda koja može lako da se koristi i za potrebe izmenjivača vazduh/voda. Jedna od glavnih prednosti ovog sistema je ekonomičnost i ušteda u potrošnji električne energije u proseku za 40% u odnosu na konvencionalne freonske klime uređaje. Početni investicioni troškovi ovih sistema su veći, ali se nakon samo jedne godine eksploatacije oni isplate kroz račune za potrošnju električne energije.

Klima uređaj sa direktnom ekspanzijom kao najčešće i najfleksibilnije rešenje. Kada ventilacija ne može da zadovolji potrebe i kada je sredina agresivna, zidne klime, krovne i klima vrata su uređaji koji su najzastupljeniji. Rade na istom principu kao frižider, i osim redovnog održavanja i čišćenja, ne zahtevaju previše.


Svako od navedenih rešenja ima svoje prednosti i mane, prikazane ukratko u sledećoj tabeli:

Vesimpex ima dugogodišnje iskustvo u planiranju, projektovanju, implementaciji i održavanju sistema industrijske klimatizacije. Za više informacija stojimo Vam na raspolaganju!


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page