top of page

Kablovi koji plešu: LAPP SILVYN CHAIN

Updated: Oct 24, 2023

Člankasti kablovski nosač (u daljem tekstu nosač) ima funkciju povezivanja fiksnog i

pokretnog dela mašine. Kroz nosač možemo da provlačimo električne, hidraulične i pneumatske instalacije.Neophodno je da svi elementi instalacije budu veoma fleksibilni: kablovi, creva, člankasti nosači.

Izbor nosača u zavisnosti od aplikacije zahteva dosta iskustva, ali dovolno je pratiti standardne korake:

1. Definisanje unutrašnjih dimenzija nosača

U obzir morate uzeti spoljne prečnike kablova i potrebno međusobno rastojanje. Uz malo rezerve, dobijamo potrebne unutrašnje dimenzije, širinu i visinu.

2. Definisanje radijusa savijanja nosača

Poluprečnik savijanja nosača (bending radius) je određen dozvoljenim poluprečnikom savijanja kablova ili drugih elemenata instalacije koji se smeštaju u nosač. Dozvoljeni poluprečnici savijanja kablova moraju biti manji od izabranog poluprečnika savijanja nosača. U suprotnom, radni vek instalacije će biti značajno umanjen jer će elementi instalacije biti pritisnuti nosačem kod svakog savijanja.

3. Izračunavanje dužine nosača

Ukupna potrebna dužina nosača jednaka je zbiru polovine ukupne dužine trase i dužine zakrivljenog dela nosača. Ova jednostavna formula zadovoljiće sve slučajeve.

4. Izračunavanje težine instalacije na opterećenom delu

Nosači se isporučuju sa već urađenim suprotnim nagibom čija je funkcija kompenzovanje pritiska koji stvara težina elemenata instalacije u nosaču. Izračunata vrednost treba da bude u okvirima karakteristike dijagrama dozvoljenog opterećenja, koja je definisana za svaki tip nosača.

5. Odabir nosača i dodatnih elemenata

Prema prethodno dobijenim parametrima, mestu ugradnje, tipu aplikacije, spoljašnjim uslovima, definišemo tip nosača kao i dodatne elemente: završne priključke, separatore, vođice, rolere...LAPP ima dugogodišnju saradnju sa italijanskim proizvođačem Breveti Stendalto, koji u ponudi ima nosače od standardnih do rotacionih serija, izrađene od najlona, čelika ili kombinacije metala i najlona.


Ukoliko imate potrebu za kompletnim rešenjem, u mogućnosti smo da ponudimo kompletan sistem – nosač sa već ugrađenim kablovima, konektorima, zaštitnim crevima...Za sva pitanja se možete obratiti našoj tehničkoj podršci, a ako želite možete se sami poigrati sa online konfiguratorom za kompletna rešenja ÖLFLEX® CONNECT CHAIN CONFIGURATOR.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page