top of page

Kako odabrati pravu uvodnicu

Updated: Oct 24, 2023

Uvodnice se izrađuju u velikom izboru materijala, dimenzija, karakteristika i dobro je znati kako da izaberete pravu uvodnicu koja potpuno odgovara primeni za koju je predviđena. U nastavku ćemo pokušati da Vam malo pomognemo i olakšamo izbor.


Materijal

Materijal od kojeg je načinjena uvodnica određuje njen kvalitet, funkcionalnost i oblast primene. Najčešće primenjivani materijal za telo uvodnice je poliamid (PA): otporan na većinu hemikalija, goriva i ulja, temperaturno stabilan u širokom opsegu (-40°C..+100°C), mehanički izdržljiv, u skladu sa ROHS zahtevima u pogledu zaštite životne sredine.

Niklovani mesing je izbor u aplikacijama koje traže povećanu mehaničku sigurnost, EMC svojstva i dodatnu otpornost površine u najtežim uslovima rada. Temperaturni opseg rada je -30°C..+100°C. Hrom-nikl čelik kao materijal tela uvodnice koristi se za specijalne varijante uvodnica otpornih na kiseline, za primenu u farmaceutskoj, petrohemijskoj

i naftnoj industriji. Ove uvodnice imaju i prošireni temperaturni opseg (-25°C..+200°C).Navoj: imperija ne uzvraća udarac

Iako se Pg uvodnice i danas ponekad traže, od 31. decembra 1999. godine, do tada važeći standard DIN 46320 koji je propisivao tzv. imperijalne Pg navoje za uvodnice, zamenjen je novim EN 50262. Ovaj standard propisuje metričke navoje, ne samo za uvodnice već i za kućišta i drugu kablovsku opremu. EN 50262 nije samo konstrukcijski i dimenzioni standard, već sigurnosni. To znači da su njime, pored dimenzija, definisane i funkcije koje oprema i pribor moraju da ispune i zadovolje. Svi proizvođači opreme i uređaja su u obavezi da ga se pridržavaju ukoliko žele da za svoje proizvode dobiju akreditaciju, što znači isključivo korišćenje kablovskih uvodnica i drugog pribora sa

metričkim navojem.


Opseg stezanja

Pogodnost kod uvodnica sa metričkim navojem je što se koristi osam veličina koje pokrivaju potrebni opseg stezanja, umesto ranije potrebnih deset Pg veličina. Kod skoro svih tipova metričkih uvodnica proizvode se dve varijante, sa standardnim i edukovanim opsegom stezanja. Uvodnice sa redukovanim opsegom prihvataju i zaptivaju kablove manjeg prečnika. Specijalne uvodnice ili poseban dodatni pribor omogućava stezanje kablova nepravilnog oblika ili malih dimenzija.


Stepen zaptivanja

Stepen zaptivanja je od suštinske važnosti za zaštitu kućišta od prodora vlage i gasova. Definiše se u skladu sa EN 60529, odnosno SRPS EN 60529, i označava skraćenicom IP (ingress protection), kombinacijom dva broja, i dodatnim informacijama ako je potrebno.

Zahvaljujući savremenim materijalima i konstrukcionim rešenjima, relativno lako se postiže visok stepen zaštite, tako da se najveći broj tipova uvodnica radi u klasi IP68 / 5 bar, što znači potpunu zaštitu od prašine i zaštitu od vode u slučaju potapanja sa nadpritiskom od 5 bar (50m dubine).

U industriji se koriste i uvodnice u klasi IP 69K, otporne mlazeve vode ili pare pod pritiskom (80°C) koji su uobičajeni kod obaveznog pranja i čišćenja opreme. Testovi se izvode u skladu sa EN 40050/9, prvobitno zamišljenom kao standard za opremu na vozilima, koji je našao svoju primenu i u drugim oblastima.


Rasterećenje kabla

Stezanjem kabla u kvalitetnoj uvodnici se, pored zaptivanja, obezbeđuje i rasterećenje, u skladu sa sa EN 50262. Dobro dimenzionirana zaptivna kragna, izrađena od odgovarajućeg materijala, obezbeđuje dobro rasterećenje kabla. Mehaničko opterećenje tj. povlačenje kabla ne uzrokuje izvlačenje kabla iz uvodnice i ne ugrožava konekcije žila

kabla u unutrašnjosti kućišta.


EMC zaštita

Karakteristike kablova i provodnika u pogledu zaštite od smetnji definisane su standardom EN 60204 deo 1. Oprema se mora tako izabrati da se spreči negativan uticaj spoljnih smetnji na funkcionisanje, kao i da se ograniči širenje EM smetnji prouzrokovanih radom opreme.

Primena oklopljenih energetskih i signalnih kablova nema efekta ako se ne obezbedi EM zaptivanje na prolazima kroz kućišta i izjednačenje potencijala u tim tačkama. Zajedno sa ograničenjem smetnji, izjednačenje potencijala je neophodno za otklananje opasnih napona dodira i zaštitu ljudi i uređaja.

Kablovske uvodnice za zaštitu od EM smetnji, pored ostalih neophodnih funkcija (zaptivanje, rasterećenje, zaštita od savijanja), moraju da obezbede kvalitetan i stalan kontakt oklopa (širma) kabla sa kućištem. U tu svrhu se primenjuju različiti kontaktni sistemi, prilagođeni tipu kabla i specifičnoj primeni.


Specijalni zahtevi

Posebne varijante uvodnica se primenjuju u zahtevnim aplikacijama. Za prostore sa rizikom od eksplozije na raspolaganju je veliki broj ATEX sertifikovanih uvodnica.

Protiv niskih temperatura SKINTOP COLD uvodnice efikasne su u opsegu -70°C do +100°C.


Da biste bili sigurni da ste izabrali pravu uvodnicu i da biste to uradili brzo i bez ikakvih problema, koristite LAPP konfigurator za uvodnice, ili pregledajte LAPP online katalog.


78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page