Vesimpex | Beograd

Blog English

SRPS EN 61439: Šta treba znati?

Treba li Vam ovo?

Treba. Standari se menjaju, usaglašavamo se sa Evropom i svetom. Obratite pažnju, standard je SRPS EN 61439: dakle, naš važeći standard, sa obaveznom primenom.

Kome može da bude interesantno?

Svima: krajnjim korisnicima, proizvođačima NN razvoda, projektantima, inženjering firmama,... Standard sve njih prepoznaje kao učesnike u procesu.

Da li morate da primenjujete?

Ako poštujete propise, da, naravno. PTN koji još uvek važi propisuje obaveznu upotrebu standarda JUS.N.K5.503, a on je u međuvremenu zamenjen ovim SRPS EN standardom. Nema opravdanja.

Šta se dobija primenom?

Najpre, poštujete propise, što je samo po sebi dovoljno. Vaša oprema će biti izrađena i testirana u skladu sa Niskonaponskom direktivom (EU LVD). To znači da imate uslov da stavite CE znak, ako je potrebno.

Komplikovano?

Kako se uzme. U odnosu na stari EN 60439 odnosno JUS.N.K5.503, sve je mnogo jednostavnije, jasnije i jevtinije. Najjednostavnije je da ga ne primenjujete, ali to je "rešenje" koje ne može da traje dugo.

Kako primeniti SRPS EN 61439?

Morate promeniti i unaprediti svoje procese i dokumentaciju i uskladiti ih sa zahtevima standarda. Nije preterano teško, uz pravu opremu i podršku.

Kako dalje?

Lakše je u društvu. Oslonite se na nas, na naš koncept "Niski napon na visokom nivou", koji će Vam dati zaokruženi pristup, opremu i svu neophodnu podršku u svim fazama projekta.

 

Kontakt: Lidija Jovanović, 063 33 80 80

 

Reset