Vesimpex | Beograd

Blog English

Vesimpex 4.0

Zahvaljujemo se gostima koji su odvojili vreme i pridružili nam se na prolećnom susretu 

Mogil su uživo da se uvere u efikasnost i digitanih alata za projektante: RIttal RICS konfigurator, EPLAN Electric i ProPanel, LAPP alati za konfigurisanje opreme...

Pored prezentacija, održane su žive demonstracije i radionice gde su mogli sami da probaju snagu i jednostavnost naših softverskih rešenja za pomoć projektantima i korisnicima opreme. 

 

Program događaja

Vrednosni lanac Industrija 4.0

Kako pristup Industrija 4.0 menja i unapređuje projektovanje i proizvodni proces prikazao je Dejan Dokmanović, direktor Rittal Zagreb. Industrija 4.0 je novi koncept koji menja dosadašnje navike i način rada. Dejan nam je dao kratak pregled uticaja novog trenda na procese projektovanja i proizvodnje u oblasti upravljačkih i razvodnih ormana.  

Projektovanje 4.0

Prikazani su RICS i RiCAD digitalni alati za projektovanje u proizvodnji razvodnih i upravljačkih elektroormana, na živim primerima. 

SRPS EN 61439 i druge priče

Šta treba da znate i šta morate da znate ako ste u poslu projektovanja i proizvodnje elektroormana, pokušao je da objasni Slobodan Stanković, direktor Vesimpexa. Propisi su se promenili, na snazi su novi EU standardi, materija je obimna i prilično ozbiljna i korisnici su dobili uvodne informacije o ovoj temi. 

Prezentaciju je pratila radionica sa prikazom primene Rittal Power Engineering softvera za dimenzionisanje NN razvoda u skladu sa standardom i generisanje neophodne prateće dokumentacije.  

EPLAN

Neven Katanić i Gašper Ambroz EPLAN Pro Panel softver za kreiranje digitalnog blizanca Vašeg elektroormana, kao i primenu Head Mounted Tablet sistema. Demonstrirano je korišćenje HMT za pristup tehničkoj dokumentaciji u okruženju virtuelne realnosti. 

Industrijska klimatizacija za (ne)upućene

Pored nekih optših saveta, sa Lidijom Jovanović smo prošli kroz principe industrijske klimatizacije, smernice za odabir sistema za hlađenje i demonstraciju Rittal Therm alata za dimenzionisanje opreme. 

Firma sa dobrim vezama

Dejan Dojčin nas je upoznao sa Lapp digitalnim alatima za selekciju i konfigurisanje opreme, u segmentima kablova, zaštitnih kablovskih cevi, uvodnica, konektora i pribora za obeležavanje. 

 

Kada ćemo se opet sastati? 

Planiramo da ovakav susret, sa nešto izmenjenim temama, ponovo organizujemo na jesen. Ako ste zainteresovani, javite nam se na telefon 063/339090, ili se javite svojim kontaktima: Lidija Jovanović, Dejan Dojčin ili Ivan Todorčev

Reset