Vesimpex | Beograd

Blog English

Vesimpex 4.0 - Demonstracije

Glavna sala

(prezentacije nakon završetka glavnog dela rograma)

RiCAD 3D - Demonstracija softverskog paketa za podršku projektovanju sa Rittal opremeom, bez obzira na CAD platformu koju koristite

RICS - Rittal Configuration System za izbor i dimenzionisanje kućišta. Posebna pogodnost je mogućnost planiranja i pripreme mehaničke obrade: projektovanje svih potrebnih otvora i modifikacija i eksport tako dobijenih podataka za dalju obradu. 

Support arm, Optipanel & Comfort Panel configurator - Konfiguratori za upravljačka kućiušta u mašinogradnji

 

Rittal i EPLAN u procesu proizvodnje elektroormana

Kako se primenjuju podaci dobijeni u RICSEPLAN Pro Panel ili drugim CAD paketima za brze i efikasne mehaničke modifikacije.  

Ako ste zainteresovani za usluge našeg centra za mehaničke modifikacije, ovo morate pogledati!

 

Rittal niskonaponski razvodi

Primena Rittal Power Engineering softvera za konfigurisanje i dimenzionisanje SRPS EN 61439 kompatibilnih razvodnih ormana. Živa demonstracija rada u RPE sa prikazom povezivanja sa EPLAN paketom. 
 

Industrijska klimatizacija

Prikaz izbora opreme za klimatizaciju koiršćenjem softvera Therm i odgovarajuće Smartphone aplikacije. 

Blue e+ efficiency calculator - Klakulator efikasnosti novog Blue e+ rešenja sa neverovatnim uštedama u ekslpoataciji i održavanju

 

Lapp online alati za izbor i konfigurisanje opreme 

Lapp online konfiguratori za izbor kablova, kablovskih snopova, uvodnica, konektora i njihovih kućišta, pribora za obeležavanje i zaštitnih kablovskih cevi. 

 

EPLAN

Demonstarcija rada u EPLAN Electric i EPLAN Pro Panel paketima. 

 

Reset