Vesimpex | Beograd

Blog English

Žica po žica - orman!

Korišćenje EPLAN paketa za projektovanje elektroormana ima brojne prednosti, naročito ako ga dopunite Pro Panel 3d paketom i automatskim mašinama za konfekcioniranje provodnika, kakve mi imamo u radionici. 

EPLAN Pro Panel generiše kompletno ožičenje: rezultat autoroute funkcije je raspored, ali i specifikacija provodnika sa dužinama, presecima, boljom i drugim karakteristikama. Za izradu ožičenja morate imati dobre montere, jer kvalitet završenog ormana zavisi od kvaliteta izrade završetaka na provodnicima i izrade veza u ormanu.

I u ovom segmentu imamo od skora snažnu pomoću u vidu sistema za konfekcioniranje provodnika koji je na raspolaganju i našim korisnicima. Pomoćnik se zove Schleuniger: sistem za merenje i sečenje provodnika na meru i izradu završetaka.

Dodatno, za automatsko obeležavanje provodnika koristimo termal-transfer štampač integrisan sa mašinom za sečenje. Ovaj sistem nam omogućava da po specifikaciji ožičenja koja se automatski preuzima iz EPLAN-a, dobijemo sve provodnike isečene i obeležene, spremne za povezivanje u ormanu.

Sistem će raditi i bez pripreme u EPLAN-u: dovoljno je da dostavite specifikaciju provodnika u odgovarajućem formatu i možete iskoristiti prednosti automatskog konfekcioniranja provodnika:

  • Precizno sečenje i blankiranje provodnika
  • Maksimalna ponovljivost i preciznost
  • Minimalna mogućnost greške, maksimalni kvalitet radova
  • Direktna veza sa EPLAN i drugim sistemima
  • Mogućnost importa liste provodnika iz drugih sofvera
  • Opciono obeležavanje provodnika
  • Brzina koja se ne može postći ručnim radom

Ukoliko želite da iskoristite ove prednosti i brzo i lako dođete do kvalitetno urađenih setova provodnika ili kablova, javite nam se i utvrdićemo način saradnje koji vam najviše odgovara.

 Montaža i ožičenje elektroormana u Vesimpexu

 Mehaničke modifikacije ormana

Kontakt osoba: Lidija Jovanović 063 / 33 80 80

Reset