Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Izrada grafičke dokumentacije

Pored kvaliteta, bitna je sinhronizacija izrade dokumentacije sa ostalim aktivnostima na projektu: izrada dokumentacije je kod nas potpuno usklađena sa ostalim aktivnostima u procesu proizvodnje elektroormana.

Na raspolaganju su različite varijante saradnje, za maksimalnu uštedu, optimizaciju Vašeg vremena i troškova, uz očuvanje potrebnog kvaliteta dokumentacije.

 

Vrste dokumentacije

Naš inženjerski tim pokriva široku oblast i mnoge discipline, pa Vam možemo pomoći kod izrade dokumentacije u sledećim oblastima:

  • Niskonaponski razvodi
  • Elektromotroni pogoni
  • Industrijska automatizacija
  • IT u poslovnom i industrijskom okruženju
  • Integracija mehatronike i robotike

Dokumentaciju radimo do nivoa izvođačkih, odnosno radioničkih detalja, u skladu sa aktuelnim srpskim i evropskim standardima.

Izrada celokupne dokumentacije

Ako se bavite integracijom i specijalisti se za neku oblast, desi se da morate da pokrivate i one delove dokumentacije koji Vam nisu u fokusu. Nije potrebno da zapošljavate nove ljude, oslonite se n a nas.

Dovoljno je da nam date funkcionalni zahtev, podatke o željenoj opremi i drugim bitnim uslovima za izradu dokumentacije i isporučićemo Vam kompletnu projektnu dokumentaciju do željenog nivoa detalja.

Razrada detaljne dokumentacije

Kompanije koje masovno rade slične projekte, ali sa različitim konfiguracijama tipskih celina, imaju potrebu prilagođavanja konkretnim zahtevima korisnika. Ovo može da zahteva mnogo vremena i truda, naročito u komunikaciji sa podizvođačima. Ukoliko već imate tipska rešenja i definisane konfiguracije opreme u okviru baznog dizajna, nudimo Vam razradu do izvođačkih detalja.

  Lica za kontakt

Tehnička podrška: Lidija Jovanović lidija.jovanovic@vesimpex.rs  063 33 80 80

info@vesimpex.rs