Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Kompaktni Data Centri

Rešenja za kompaktne data centre, kada su zahtevi visoki, a obim opreme mali. Iako dimenzijama mali, naši kompaktni Data Centri zadovoljavaju sve standarde i zahteve u pogledu kvaliteta opreme, pouzdanosti i raspoloživosti.

Nano/Edge Data Centar

Kompletan Data Centar unutar jednog reka. Skalabilno rešenje sa svim elementima fizičke IT infrastrukture koje čine jedan Data Centar: napajanje, klimatizacija, PP zaštita, kontrola pristupa, monitoring i nadzor.

Idealno rešenje za mali obim opreme, Disaster Recovery Site,  neuslovne prostorije, privremene/udaljene lokacije...

Micro Data Centar

Predstavlja nadogradnju na rek sa opremom u vidu dodatne zaštite od spoljašnjih rizika: požara, poplave, provale, eksplozije, korozivnih gasova... Rek sa opremom se smešta u poseban "sef" u koji se dodatno mogu instalirati svi neophodni sistemi fizičke IT infrastrukture, zahvaljujući kome je oprema bezbedna bez obzira na okruženje u kom se nalazi.

Micro Data Centar (MDC), je takođe skalabilno rešenje koje se može proširiti na više rekova istovremeno i idealno je za Disaster Recovery Site, neuslovne prostorije, privremene/udaljene lokacije...

info@vesimpex.rs