Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Monitoring i upravljanje

Data Centar bez odgovarajućeg sistema monitoringa svih bitnih parametara predstavlja rizik po funkcionisanje jer se u slučaju incidenata ne može obezbediti pravovremena i brza reakcija. Monitoring i upravljanje radom Data Centra se može obezbediti putem senzora fizičkih parametara i specijalizovanog softvera.

Sistem monitoringa

Omogućava Vam praćenje ambijentalnih i fizičkih parametara koji su bitni za funcionisanje Data Centra, kao i ranu detekciju i automatsko obaveštavanje o promenama njihovog statusa kako biste imali dovoljno vremena za reakciju. Pored praćenja fizičkih parametara, naprednija funkcija može biti i asset management, tj. inventarski sistem - menadžment kapaciteta i vizualizacije svih aktivnih i pasivnih IT komponenti.

Menadžment IT infrastrukture - DCIM softver

Data Centar Infrastructure Management (DCIM), predstavlja softverski alat za proširenje funkconalnosti postojećeg sistema monitoringa. Pomoću DCIM softvera omogućavamo integrisani monitoring i menadžment svih komponenti u Data Centru, od napajanja i distribucije do klimatizacije i sigurnosnih sistema. Zahvaljujući jednostavnoj i brzoj konfiguraciji, RITTAL RiZone je idealno DCIM rešenje za data centre svih veličina.

info@vesimpex.rs