Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Proizvodnja kafe

Iskoristite sve prednosti naših rešenja za proizvodnju kafe:

Osigurajte pouzdano funkcionisanje svih elemenata i celog sistema integrisanog u efikasan proces bez zastoja i grešaka.

Obezbedite konstantni visok kvalitet proizvoda i potpuno upravljiv proces.

Implementirajte automatske procedure za uštedu vremena i truda.

Minimizirajte ljudske greške korišćenjem automatizovanih procedura i dokazanih i pouzdanih recepata i parametara. 

Uštedite novac preciznom kontrolom procesnih parametara koa što je sadržaj vlage u kafi.

Implementirajte sistem nadzora koji će beležiti sve događaje, probleme i kvarove za kasniju analizu i unapređenja.

Uspostavite punu kontrolu rada upravljanjem korisnicima i njihovim ulogama u procesu. 

Analizirajte i nađite uszorke kvarova i problema: predvidite ih i izbegnite u budućnosti.

Podržite preventivno i redovno održavanje prikupljanjem esencijalnih informacija na vreme.

Precizno pratite tok proizvoda i minimizirajte gubitke i zloupotrebe. 

Napravite energetswki efikasnu proizvodnju odgovarajćim upravljanjem osetljivim fazama proizvodnje.

Iskoristite prednosti:

 • Integracija cele proizvodne linije u efikasan, moćan i lako upravljiv sistem. 
 • Podržavamo sve vrste pakovanja kafe: vrećice, vakuum-vrećice, kutije, kesice...
 • Funkcija sledljivosti za potpuno praćenje procesa unazad do snabdevača sirovom kafom
 • Perfektno prženje kafe zahvaljujući precizno kontrolisanim profilima prženja
 • Efikasna kontrola sadržaja vlage u zrnu za bolji ukus i uštedu
 • Brzo i efikasno reobtsko sekundarno pakovanje i paletiranje
 • Prvoklasni sistemi upravljanja i nadzora
 • Integracija sa WMS i ERP sistemima
 • Rešenja skrojena u skladu sa Vašim potrebama
 • Puna podrška u svim fazama proizvodnje: analiza, bazni i detaljni dizajn, isporuka i ugradnja opreme, razvoj softvera i finalno puštanje u rad.

Svaki detalj je važan!

Pošto je svaka komponenta sistema podjednako važna, posebnu pažnju poklanjamo detaljima. Pouzdanost, efikasnost i kvalitet rada postrojenja zavisi od tehničkih sistema koji moraju biti perfektni, i mi o tme uvek vodimo računa. 

 • Snaga za postrojenje: Niskonaponski sistemi napajanja u skladu sa važećim standardima: EU LVD, SRPS EN 61439, SRPS EN 60204…
 • Srećni motori: Izvlačivi i fiksni motorni razvodi za napajanje i upravljanje svim motorima, uključujući regulaciju brzine i servo pogone
 • Osetljiivi po prirodiu: Tačni i precizni senzori za pouzdano merenje i kontrolu procesa
 • Upravljivo upravljanje: PLC automatizacija bazirana na ozbiljnim hardverskim platformama i aplikativni sopftver proveren i skrojen prema Vašim potrebama
 • Moćno oko: Fleksibilna i moćna server-client bazirana SCADA platforma za nadzor i upravljanje radom postrojenja. Upotreba operativnih, tehnoloških i radnih stanica za održavanje i integracija SQL baza podataka
 • Budimo u kontaktu: Naši stručnjaci obezbeđuju lokalno i daljinsko praćenje i podršku vašoj proizvodnji.
info@vesimpex.rs