Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Robotika

Pakovanje

Naši sistemi za primarno i sekundarno pakovanje baziraju se na posebno razvijenim sklopovima za specijalne namene ili na standardnim robotskim ćelijama za pakovanje. Pored linearnih višeosnih robota, koristimo artikulisane šestoosne robote, kao i pick&place delta robote kompanije YASKAWA. Posebnu pažnju poklanjamo dizajnu hvataljki koje određuju ukupnu pouzdanosti i efikasnost.

 

Paletiranje

Zamena ljudi u poslovima paletiranja je humani zadatak koji je i zakonski regulisan propisima o maksimalnom teretu i opterećenju. Naše ćelije za paletiranje baziraju s na snažnim četvoroosnim i šestoosnim YASKAWA robotima. Pored same robotske ruke, ćelija integriše sisteme za ulazni i izlazni transport, skladištenje i dotur paleta, identifikaciju proizvoda, štampu nalepnica, povezivanje sa višim nivoima upravljanja u fabrici.

 

Rukovanje

Svuda gde je potrebno da se teški delovi precizno pozicioniraju, dodaju od mašine do mašine, postave u potreban položaj za obradu, jednom rečju svuda gde je potrebno precizno i brzo rukovanje nudimo sisteme koji se baziraju na robotima YASKAWA ili višeosnim linearnim i obrtnim pozicionerima. Uz upravljanje i sinhronizaciju obezbeđujemo potpunu integraciju u proizvodne linije.

 

Druge primene? Da, naravno!

Javite nam se da porazgovaramo!

info@vesimpex.rs