Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Security rešenja

Sigurne sobe

Izgradnja prostorije Data Centra putem "suve gradnje" od prefabrikovanih panela koji se na lokaciji montiraju i sklapaju u celinu. Zahvaljujući panelima od kojih se gradi, Sigurna Soba se može jednostavno proširiti ili preseliti na novu lokaciju bez potrebe za građevinskim radovima.

Sigurne Sobe predstavljaju rešenje koje pruža najveći stepen zaštite Data Centra od spoljašnjih rizika i koje se primenjuje kada je potrebna zaštita bez kompromisa. Rigorozno testiranje sigurnih soba treba da se obavlja "sistemski" kao jedna funkcionalna celina, a ne samo pojedinačnih panela, što Vam jedino može garantovati ECBS sertifikat.

Micro Data Centri

Predstavljaju nadogradnju na rek sa opremom u vidu dodatne zaštite od spoljašnjih rizika: požara, poplave, provale, eksplozije, korozivnih gasova... Rek sa opremom se smešta u poseban "sef" u koji se dodatno mogu instalirati svi neophodni sistemi fizičke IT infrastrukture, zahvaljujući kome je oprema bezbedna bez obzira na okruženje u kom se nalazi.

Micro Data Centar (MDC), je takođe skalabilno rešenje koje se može proširiti na više rekova istovremeno i idealno je za Disaster Recovery Site, neuslovne prostorije, privremene/udaljene lokacije...

Protivpožarna zaštita

Pored zaštite Data Centra od spoljašnjeg požara podjednako je bitno obezbediti zaštitu i od unutrašnjeg požara pri čemu koristimo sisteme za ranu detekciju i automatsko gašenje. Protivpožarnim sistemima možemo obezbediti celu prostoriju Data Centra ali i samo unutrašnjost rek ormana koji koriste puna/staklena vrata.

 

info@vesimpex.rs