Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Softver i usluge

Rittal nudi i mnogo više od proizvoda: podršku u svim fazama planiranja i projektovanja kroz ponudu besplatnog softvera za planiranje i projektovanje, konfiguratora opreme, ali i direktnu podršku, sve dok ne dođete do idealnog rešenja za Vas.

CAD podaci o opremi: 3D za jednostavno planiranje i konstrukciju. Bez obzira koji CAD format koristite, RiCAD 3D će vam obezbediti sve crteže Rittal opreme u 2D i 3D formatima, sa mogućnošću eksportovanja i integracije u sve standardne CAD formate.  

EPLAN  kao deo grupe Friedhelm Loh je veoma važan deo ove priče, naročito za projektante. EPLAN platformu čine electric P8, pro panel, fluid, ppe, cabinet, data portal i engineering centar. Ukoliko koristite neku od ovih aplikacija, možete računati na pomoć prilikom planiranja i implementacije Rittal proizvoda.

 

Konfiguratori će Vam pomoći da prema svojim potrebama sastavite zidni ili samostojeći orman, komandni panel ili neko od IT rešenja sa dodatnom opremom.

Softveri za planiranje i projektovanje, kao što su Therm 6.4 za proračun i definisanje rashladnih uređaja i Rittal Power Engineering softver za konfiguraciju niskonaponskih postrojenja koriste se najviše. 

Alati za nadzor i dijagnostiku za potpunu sigurnost za vaš Data Centar i IT opremu: smeštaj, hlađenje, napajanje, upravljanje i nadzor u skladu sa najoštrijim zahtevima i aktuelnim svetskim standardima.

 

 

  Softver i usuge (Sajt Rittal)

  Softver i usluge (Sajt Rittal HR)

  Youtube kanal Rittal

 

  Lica za kontakt

Tehnička podrška: Lidija Jovanović lidija.jovanovic@vesimpex.rs  063 33 80 80

Prodajna podrška zapad: Dejan Dojčin dejan.dojcin@vesimpex.rs 063 33 56 41

Prodajna podrška istok: Ivan Todorčev ivan.todorcev@vesimpex.rs 063 33 70 70

info@vesimpex.rs