top of page
Lapp-cables.jpg
RAZLIČITE APLIKACIJE

Standardni fleksibilni višežilni kablovi za napajanje i upravljanje

TEŠKI USLOVI RADA

Za povećana mehanička naprezanja i okolinu sa hemijskim polutantima

Lapp-Servo.tiff
SERVO APLIKACIJE

Kablovi za napajanje i upravljanje servo motorima 

Lapp-Chain.bmp
POKRETNE APLIKACIJE

Visokofleksibilni kablovi za pokretne kablovske lance 

ROBOTIKA

Kablovi za primenu sa torzionim naprezanjima i neprestanim kretanjem

KONVEJERI

Kablovi za primenu u pokretnim aplikacijama, liftovima i kranovima

Kamion_edited.jpg
SPECIJALNE APLIKACIJE

Za vozila, železnicu, fotoćelija, vetrogene-ratore i merenja temperature

VISOKE TEMPERATURE

Za primenu u železarima, pećima i svuda gde su visoke temperature

Elektoorman_edited.jpg
UPRAVLJAČKI ORMANI

Jednožilni provodnici za šemiranje ormana 

NYY
INSTALACIJE

Instalacioni kablovi za trajno polaganje u zgradama i postrojenjimaa

Olflex connect.jpg
OLFLEX CONNECT

Prekonektovani i ispitani kablovi za servo aplikacije, spiralni i produžni kablovi 

Konsalting.jpg
DODATNA 
PITANJA?

Sve ono što Vam može još zatrebati, a niste našli. 

bottom of page