Rittal sistemi industrijske klimatizacije

Klimatske promene utiču na industriju na mnogo načina, a dnevni uticaj se vrlo često ogledaq u problemima pregrevanja opreme. Rittal sa svojim partnerima nudi zaokrušen sistem industrijske klimatizacije koji će Vam obezbediti rešenje problema bez ostatka. ​

U nastavku su opisane proizvodne grupe, ali najvažnija komponenta sistema je naša pomoć u implementaciji, od snimanja stanja, preko projektovanja i isporuke opreme, do puštanja u rad i podrške u eksploataciji i održavanju. 

Therm app.webp

Therm aplikacije za proračun klimatizacije sa Rittal opremom

Enclosure and process cooling.jfif

Upoznajte principe i rešenja za industrijsku klimatizaciju

Javite nam se za svoj primerak!

Cooling Priručnik

logo Rittal 300.png
Hlađenje okolnim vazduhom

Ako je okolni vazduh hladniji od onoga u ormanu, 

Ako je okolni vazduh dovoljno čist,

Ako nema vodene pare, hemijskih, isparenja i drugih korozivnih materija...

...hlađenje okolnim vazduhom je najpovoljnija i najjednostavnija opcija

logo Rittal 300.png
Rittal-Top-Therm-fan.jpg
Top Therm ventilatori

Kompletna ventilatorska jedinica sa žaluzinom i filterom.
Protok vazduha od 20m3/h-900m3/h.
Jednostavna click-montaža.
Dostupni su sa EMC zaštitom, kao I u varijanti za elektronsku regulaciju brzine.

Rittal-krovni-ventilator.jpg
​Krovni Top Therm ventilatori 


Optimalno hlađenje pomoću usmerivača vazduha.
Protok od 500m3/h do 1069m3/h.

Univerzalna dimenzija otvora na krovnoj ploči za sve snage hlađenja.
Specijalni zatvarači obezbeđuju IP55 zaštitu, a dostupni su u varijanti sa elektronskom regulacijom brzine. 

19-inch-fan.jpg
Ugradni ventilatori


Ventilatorske jedinice za direktnu montažu u 482,6 (19”) rek.
Obezbeđuju ravnomerno hlađenje unutar ormana bez formiranja hot-spot područja.
Protok od 320m3/h do 480m3/h.
Jednostavni za zamenu I održavanje 

air-air exchanger.jpg
Izmenjivači vazduh-vazduh

Izmenjivači toplote su sa dva odvojena kruga cirkulacije vazduha, bez prodora prašine u orman, pogodni za zahtevne uslove okoline.
Rashladna snaga od 17,5W/⁰K do 90W/⁰K.
Razlika u temperaturi između unutrašnje I spoljašnje cirkulacije određuje  efikasnost izmenjivača.

Fan-diagonal-air-flow.jpg
logo Rittal 300.png
Klima uređaji za elektroormane

Za veće snage hlađenja, Rittal klima uređajij obezbeđuju optimalnu temperaturu u ormanu sa opremom, sa maksimalnom energetskom efikasnošću.

VX25-Cooler.jpg
VX25 Blue+ integrisano rešenje 

Efektna kombinacija VX25 modularnog ormana I Blue e+ rashladnog uređaja. Omogućava umrežavanje rashladnih jedinica, kao I njihov nadzor I upravljenje pomoću IoT interfejsa.
Stepen zaštite IP54.
Laka za montažu i jednostavna za održavanje.

Wall-cooler.jpg
Zidne klime Top Therm Blue e i Blue e+ 

Ugradna ili nadgradna montaža na vrata ili zid ormana. 
Rashladna snaga od 0,3kW do 6 kW
Za monofazno i trofazno napajanje na 115V, 230V i 400V.
Raspoloživo u prohromskoj varijanti. i sa NEMA sertifikatom.

Roof-cooler.jpg
​Krovne klime Top Therm Blue e i Blue e+ 

 

Krovna montaža obezbeđuje slobodna vrata I zidove ormana.
Energetski efikasne sa serijski ugrađenim e-comfort regulatorom.
Rashladna snaga od 0,5kW do 4 kW
Za monofazno i trofazno napajanje na 115V, 230V i 400V.
Raspoloživo u prohromskoj varijanti.

Modular-cooler.jpg
Top Therm klima moduli  

Kombinacija specijalnih profilnih vrata od čeličnog lima i rashladnih-klima modula. Rashladne snage od 1,5 kW do 2,5 kW. Serijski ugrađen e-comfort regulator, fabrički podešen na +35⁰C.
Širine vrata su 600, 800 I 1200mm, a visine 1800mm I 2000mm.

Peltier.jpg
Termoelektrični klima  uređaj 

Radi na principu Peltierovog efekta. Kućište od aluminijuma, Snaga hlađenja i grejanja je 100W, napajanje 24VDC ili 230VAC.
Softver za parametriranje i master/slave adapter.
Pogodna za komandne panele I manje ormane.

Vodeno hlađenje

Za najveća toplotna opterećenja, sistemi sa vodom kao rashladnim fluidom daju maksimalnu preciznost i pouzdanost, uz najbolji koeficijent iskorišćenja energije.

logo Rittal 300.png
Air-water exchanger.jpg
Zidni izmenjivači voda-vazduh

Za upotrebu u zahtevnim higijenskim uslovima, najčešće u prehrambenoj I farmaceutskoj industriji. Montaža može biti na zid ili bilo koju vertikalnu površinu. Izlazna snaga od 300W do 7000W. Upravljivi pomoću Basic i e-comfort regulatora. Dostupni u prohromskoj verziji.

SK-Roof-Cooling-unit.jpg
​Krovni izmenjivači voda-vazduh

 

Za upotrebu u veoma teškim uslovima. Opseg izlaznih snaga od 1875W do 4000W. Mogućnost fleksibilnog priključka za vodu. Protok  vode  400l/h, pri temp. 15⁰C. Dostupni u prohromskoj verziji.

Rittal SK 3.jpg
Liquid Cooling Package

Izmenjivač toplote vazduh/voda u sastavu modularnog TS8 ormana za efikasno hlađenje kod visokog toplotnog opterećenja.
Snaga hlađenja je 10kW.
Dubina jedinice 600 ili 800mm.

Blue e plus chiller.jpg
Top Therm čileri

 

Rashladna jedinica za sistem centralnog razvoda fluida za hlađenje.
Efikasan način za hlađenje više ormana ili postrojenja koja su fizički udaljena jedna od drugih.
Rashladne snage od 1000W do 40 000W. Nazidni ili krovni, sa 70% uštede energije u varijanti Blue e+.

Rittal_TopTherm_Chiller.jpg
Grejači ormana

U hladnom periodu godine ili u okruženjima sa niskim temperaturama neophodna je upotreba grejača kako bi se sprečila kondenzacija. 

logo Rittal 300.png
Heater.jpg
Grejači ormana bez ventilatora

Za upotrebu u zahtevnim higijenskim uslovima, najčešće u prehrambenoj I farmaceutskoj industriji. Montaža može biti na zid ili bilo koju vertikalnu površinu. Izlazna snaga od 300W do 7000W. Upravljivi pomoću Basic I e-comfort regulatora. Dostupni u prohromskoj verziji.

Heater+fan.jpg
Grejači ormana sa ventilatorima

 

Za upotrebu u veoma teškim uslovima. Opseg izlaznih snaga od 1875W do 4000W. Mogućnost fleksibilnog priključka za vodu. Protok  vode  400l/h, pri temp. 15⁰C. Dostupni u prohromskoj verziji.

IT klimatizacija

maksimalnu preciznost i pouzdanost, uz najbolji koeficijent iskorišćenja energije.

logo Rittal 300.png
LCP-Cooling.jfif
Liquid Cooling Package 

Rashladne jedinice sa vodom kao rashladnim fluidom (CW) ili sa direktnom ekspanzijom (DX), smeštene u kućište malih dimenzija.

Ugradnja između IT rekova i ravnomerna raspodela hladnog vazduha po visini. 

Za efikasno i pouzdano hlađenje kod ekstremno visokih disipacija do 55kW.

LCU Cooling.jfif
Liquid Cooling Units

LCU rashladne jedinice za ugradnju unutar reka, sa vertikalnom raspodelom strujanja, , dopunjene kompaktnom kompresorskom spoljnom jedinicom sa redundantnom varijantom.,

Snaga hlađenja 3kW i 6kW.

Aisle-containment.jfif
Zatvorena hladna/topla zona 

 

Zatvorena hladna/topla zona za maksimalno iskorišćenje i povećanje efikasnosti hlađenja u data centrima. 

Roof-cooler.jpg
Krovna klima jedinica  

 

Idealno rešenje za komunikacione ormane sa manje od 3kW disipacije. 

Male dimenzije i jednostavna montaža. 

Dovoljno tiha da se može ugraditi u kancelariji.

Small-Cooling.jfif
Male rashladne jedinice

Ugradni i krovni ventilatori sa malim nivoom buke i velikim protokom (do 1500m3/h). 
Varijante u obliku 19" ugradnih modula, opremljenih termostatom.

IT-Cooling-accessories.jfif
Pribor za sisteme hlađenja 

Usmerivači vazduha, cevi za distribuciju vazduha, automatsko otvaranje vrata i sve ono što će upotpuniti funkciju savršenog rashladnog sistema.

 

Posebnu pogodnost kod primene Rittal rešenja za industrijsku klimatizaciju predstavlja naš sistem servisne podrške. 

 

logo Rittal 300.png

Filteri za prevenciju  prodora prašine, Izrađeni od finog poliesterskog tkanja, omogućavaju lakše čišćenje I periodično se menjaju.

Usmerivači vazduha  omogućavaju dovođenje rashlađenog vazduha na željenu poziciju u ormanu I omogućavaju ravnomerno kruženje vazduha. 

Delovi za distribuciju hladne vode: cevi, ventili, adapteri, isparivači, plastična creva I boce za skupljanje kondenzata. 

Oprema za upravljanje klimatizacijom i regulaciju: termostati, higrostati, regulatora broja obrtaja, IoT interfejsi, CMC sistem senzora  i centralna jedinica  za nadzor i upravljanje.

Pribor I delovi za montažu rashladnih jedinica: nosači , krovne ploče, ramovi, adapteri, spojnice I ostali elementi za ugradnju.

Softver za nadzor I upravljanje – RDiag je služi za dijagnostiku, održavanje I dugoročno registrovanje I skladištenje podataka sa Top Therm uređaja.

 

IoT Rešenja : sistem senzora temperature, vlažnosti, razlike pritiska, prisustva dima ili vode, vandalizma, infracrveni i univerzalni senzori  i centralne jedinice CMC za nadzor i regulaciju ovih parametara.  
 

Naravno, za sve Rittal-ove rashladne uređaje i drugu opremu dostupni su       rezervni delovi  i servisna podrška.