top of page

Tretman voda: Lovato oprema za postrojenja

Updated: Oct 18, 2023

Lovato Electric posebnu pažnju poklanja rešenjima i proizvodima namenjenim postrojenjima za tretman vode. Dugogodišnje iskustvo i razvoj sopstvenih proizvoda obezbeđuje korisnicima jednostavno rešavanje problema u ovim postrojenjima.

Na sajtu Lovato Electric naći ćete iscrpne podatke o svim proizvodima i njihovoj primenama.

Svi uređaji imaju evropske i UL sertifikate.

Rešenja za crpne stanice i cevovde posaebno su opisani na web sajtu Lovato Electric.Motorni pogoni

Lovato Electric nudi kompletan program opreme za upravljanje i zaštitu motornih pogona: motorne zaštitne sklopke, kontaktore, soft-startere, frekventne pretvarač i drugu sklopnu opremu.


Kompenzacija reaktivne energije

U pogonima gde ima mnogo motora, ili u novije vreme LED rasvete, faktor snage može biti daleko od idealnog. Kontroleri za upravljanje opremom z​a kompenzaciju reaktivne energije nude različite mogućnosti i zadovoljavaju sve aplikacije.

LOVATO ELECTRIC nudi ovaj segment, ali bez baterija.

Program obuhvata:

- jednostavne releje za kompenzaciju

- automatske regulatore do 24 koraka kompenzacije

- softverske pakete za konfigurisanje

- merne strujne transformatore

- tiristorske kontrolere za brzu kompenzaciju

- komunikacione module za daljinski nadzor i upravljanje

Na raspolaganju je posebna brošura sa pregledom dela programa koji se bavi kompenzacijom reaktivne energije.

Kontrola nivoa

Kontrola diskretnih nivoa u postrojenjima za tretman voda je jedan od najčešćih zadataka. LOVATO ELECTRIC nudi kvalitetne indikatore nivoa sa plovcima ili kontaktnim sondama, za pijaću, čistu ili prljavu vodu.

Više podataka možete naći u brošuri za primenu u sistemima pijaće vode ili za opšte aplikacije kontrole nivoa.Merenje i optimizacija potrošnje energije

Energetska efikasnost zahteva pomno praćenje potrošnje u što više tačaka industrijskog postrojenja kakoa bi se prikupile informacije neophodne za analizu i optimizaciju. LOVATO ELECTRIC ima širok dijapazon mernih uređaja, pribora, opreme za umrežavanje i softver za integraciju i analizu podataka.

Program obuhvata:

- inteligentne merne uređaje za sve električne veličine

- merne strujne transformatore

- koncentratori podataka

- jedinice za umrežavanje i komunikaciju

- montaža uređaja na vrata ili na DIN šinu

- Synergy softverski paket za integraciju, prikaz podataka i optimizaciju potrošnje

Više informacija možete naći na sajtu Lovato Electric ili u specijalizovanoj brošuri.


43 views0 comments

Comments


bottom of page