top of page

Lovato DMG600: ekonomično rešenje za sva merenja

Updated: May 21

DMG600 je LCD multimetar za panelnu montažu za merenje električnih parametara potrošnje: naponi, struje, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija, cos fi, THD, kao harmonijska analiza struja do 15. reda.

Strujni ulazi sa mernih transformatora mogu biti 1A ili 5A, sa tačnošću 0.5%, a klasa merenja je 1 kod merenja aktivne i klase 2 kod reaktivne energije.

Poseduje optički port na prednjoj strani za komunikaciju i parametriranje.

Opcioni komunikacioni moduli omogućavaju RS232/RS485, USB, WiFi i Ethernet komunikaciju.
DMG611R

Iz iste familije uređaja posebno je zanimljiv DMG611R koji se isporučuje sa fleksibilnim (Rogowski) strujnim trafoima koji pokrivaju opsege do 6300A. Kabliranje je pojednostavljeno a potrošnja smanjena u odnosu na klasične strujne merne trafoe. Ostale karakteristike su identične kao i kod drugih uređaja iz DMG6.. serije.


Dodatne korisne informacije:


74 views0 comments

コメント


bottom of page