top of page

Napajanje na daljinu

Updated: Mar 11

Sve više uređaja i komponenti se napajaju preko mrežnih kablova, što isključuje potrebu za odvojenim napojnim utičnicama. Rezultat je jednostavnija instalacija i smanjeni troškovi, što povoljno utiče na tesne IT budžete.

U nastavku ćete naći različite načine rešavanja ovog zadatke i i njihov uticaj na kablovsku infrastrukturu , kao i šta je potrebno imati u vidu kako bi se obezbedila sigurnost i pouzdanost rada.

Ceo tekst možete naći u white paper materijalu Telegaertnera, autora Dirka Traegera koji radi kao menadžer za DataVoice tehnička rešenja.

Power over Ethernet (PoE)

Broj uređaja koji koriste daljinsko napajanje stalno raste: VOIP telefoni, WiFi oprema, IP kamere, terminali za kontrolu pristupa, inteligentni senzori, pa čak i LED svetiljke. Napajanje preko data kablova je ključna tehnologija za pametne zgrade.

Granica je 71.3 W: svaki uređaj koji troši do te snage može se napojiti korišćenjem horizontalnog kabliranja. Sami uređaji su po svojoj snazi podeljeni u osam klasa prema IEEE standardima. PoE se takođe klasifikuje u četiri tipa, zavisno od maksimalne snage potrošnje koju može da zadovolji i struje napajanja koja može ići kroz paricu (350mA pa sve do 960mA). Dalje se razdvajaju varijante gde napajanje ide preko slobodne parice kabla ili se superponira sa prenosom podataka.Napajanje sa krajeva ili iz sredine

Ako se primenjuje mrežna oprema koja ima PoE mogućnosti, govorimo o endpoint napajanju, jer se izvor nalazi na jednom kraju linka. Ako oprema nema te mogućnosti, koriste se uređaji koji dodaju tu mogućnost (midspan).

PoE zahteva najmanje dve parice za napajanje uređaja, pa je korišćenje u Single Pair Ethernet sistemu nije moguće. Zbog toga je razvijena nova tehnologija: Power over Data Lines (PoDL) - napajanje preko linije za prenos podataka, prema standardu IEEE 802.3bu.

PoE i PoDL nisu kompatibilni jer se kod prvog koriste dve parice za napajanje, a kod drugog samo jedna.


Kablovi

Napajanje data kablovima donosi dodatnu disipaciju i grejanje, što može biti nepovoljno. Standardna dozvoljena maksimalna temperatura kablova ne prelazi 60°C, a ta vrednost se može lako premašiti u određenim slučajevima.

Zbog toga se moraju koristiti kablovi većeg preseka žila, u malim snopovima, uz pažljivo planiranje i polaganje po otvorenim trasama koje omogućavaju optimalno hlađenje.


Konektori

Usled protoka struje greju se i konektori i kontaktni blokovi, pa je neophodno izabrati kvalitetne komponente.

Testiranje u laboratoriji je pokazalo da se kod zagrevanja Telegaertner RJ45 konektora do temperature od 90°C slabljenje povećava za samo 0.1dB i 0.1dB za NEXT za kritičnu kombinaciju za napajanje kroz parice 3/6 i 4/5, u poređenju sa podacima za 20°C.

Razdvajanje konektora kroz koji protiče struja može proizvesti varnicu, što oštećuje kontakte i može učiniti konektor neupotrebljivim. Zbog toga se konstrukcijom konektora obezbeđuje da je tačka koja je pogođena varnicom odvojena od tačke u kojoj je kontakt za prenos podataka. Takav konektor i nakon više razdvajanja pod opterećenjem ne menja svoje karakteristike prenosa.


Zaključak

Daljinsko napajanje opreme eliminiše potrebu za posebnim kabliranje što smanjuje CAPEX i OPEX. Ono što je bitno je da sva oprema, naročito kablovi i konektori mora imati odgovarajuće karakteristike i kvalitet, kako usled negativnih uticaja ne bi došlo do degradacije osnovne funkcije - prenosa podataka. Ovakve zahteve može ispuniti samo oprema koja je pažljivo dizajnirana i poseduje odgovarajuće garancije proizvođača.

Za više detalja preuzmite brošuru:
35 views0 comments

Comments


bottom of page