top of page

Da li rashladni sistem zadovoljava?

Kada dođe do prekida rada mašine zbog pregrevanja, postavljaju se pitanja: da li je rashladni sistem dobro dimenzionisan i može li da ohladi sistem u svim okolnostima? Nekoliko praktičnih saveta i jednostavnih provera mogu da Vam pomognu da proverite postojeći sistem hlađenja.

Uobičajeni rashladni sistem podešen je tako da održava unutrašnju temperaturu reda 35°C, koja se mora obezbediti pod bilo kojim uslovima ambijenta.


Pozicioniranje temperaturnog senzora

Merenje temperature unutar kućišta veoma je bitno za obezbeđenje pravilnog funkcionisanja rashladnog sistema, pa se posebna pažnja mora pokloniti mestu gde se postavlja senzor. Optimalno je kontrolisati temperaturu vazduha na izlazu iz uređaja čije je hlađenje kritično, kao što su frekventni pretvarači, i to tokom dužeg perioda. Ako temperatura prelazi preko 40°C na tim mestima, rashladna snaga klima uređaja nije dovoljna ili postoji problem sa usmeravanjem hladnog vazduha, odnosno kapacitet hlađenja se ne koristi optimalno.


Provera funkcionisanja rashladnih uređaja

Ponašanje klima uređaja takođe može biti dobar indikator kvaliteta primenjenog rešenja za hlađenje. Moderni uređaji imaju kontinualnu regulaciju broja okretaja motora, dok konvencionalni rade sa punim brojem okretaja sa regulacijom u dve tačke. To znači da se uređaj uključuje na podešenoj temperaturi (obično 35°C), a isključuje kada temperatura padne na histerezisom definisanu temperaturu isključenja. Histerezis je obično 5°C, a temperatura isključenja 30°C.

Ukoliko klima uređaj ne može da postigne temperaturu isključenja, kompresor se nikada ne isključuje, što je znak da je kapacitet hlađenja nedovoljan, odnosno da uređaj ne može da proizvede dovoljnu količininu hladnog vazduha. Provera da li uređaj radi je jednostavna: lagani dodir kućišta će Vam reći da li postoje blage vibracije koje su rezultat rada motora kompresora. Drugi način je merenje temperature izlaznog vazduha u spoljnom krugu: kod aktivnog rada uređaja, ova temperatura je znatno veća od (od 10 do 40°C) od temperature spoljnog vazduha.


Lociranje tačaka pregrevanja (hotspot)

Snimanje temperature kamerom sa infracrvenim zracima takođe daje korisne informacije: površinska temperatura komponenti u kućištu ne sme biti previsoka. Pojava tačaka sa izuzetno povišenom temperaturom (“hot spots”) je siguran znak da ugrožene tačke nisu snabdevene sa dovoljno hladnog vazduha.


Oslonite se na profesionalnu pomoć

Vesimpex ima stručan i iskusan tim specijalizovan za rešavanje problema industrijske klimatizacije: od snimanja stanja, procene potreba, projektovanja i implementacije tehničkog rešenja, sve do redovnog i interventnog održavanja, uz korišćenje opreme beskompromisnog kvaliteta i pouzdanosti.

Industijska klimatizacija zahteva specijalizovano znanje i posebno dizajniranu opremu, kao i potpunu saradnju sa korisnikom. Sve to Vam nudimo u paketu koji će Vas osloboditi brige o pregrevanju opreme, uz našu potpunu posvećenost rešavanju Vaših problema i punu tehničku podršku.


48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page